Vaca­tu­res

Ver­sterk ons team!

Wij zijn een in Ber­lijn geves­tig­de start-up en maken de bes­te fit­ness en reva­li­da­tie trai­nings­er­va­ring ter wereld. We zijn momen­teel op zoek naar geta­len­teer­de men­sen om ons inter­na­ti­o­na­le team te komen ver­ster­ken. Bekijk hier onze open­staan­de posi­ties.

Bekijk vaca­tu­res