PixO­ne in een noten­dop

Je inko­men ver­dub­be­len ter­wijl je klan­ten nog steeds dezelf­de kwa­li­teit en aan­dacht krij­gen. Te mooi om waar te zijn? Think again. De PixO­ne is hier om jouw leven als per­so­nal trai­ner beter te maken.

De PixO­ne is een com­pleet inge­rich­te trai­nings­box. Met z’n 10 vier­kan­te meter biedt hij jouw klan­ten alle ruim­te om aan hun doe­len te wer­ken. Samen met je klant stel je een­vou­dig een op maat gemaakt trai­nings­pro­gram­ma op, of je kiest 1 van de 20 mee­ge­le­ver­de programma’s. Je klant hoeft alleen maar in te log­gen om de draad weer op te pak­ken.

Pro­beer het uit