• en
  • de
  • nl

Weet jij op welk moment leden hun abon­ne­ment opzeg­gen en waar­om?

Meer dan 80% van de fit­ness­club­le­den beëin­di­gen hun abon­ne­ment in de eer­ste 24 maan­den!

Weet jij op welk moment leden hun abon­ne­ment opzeg­gen en waar­om?

Meer dan 80% van de fit­ness­club­le­den beëin­di­gen hun abon­ne­ment in de eer­ste 24 maan­den!

Wij laten je zien:

 

✓ Wan­neer pre­cies leden hun fit­nesscon­tract beëin­di­gen

✓ Wat de aan­lei­ding hier­van is

✓ Wat je eraan kunt doen

Wij laten je zien:

 

✓ Wan­neer pre­cies leden hun fit­nesscon­tract beëin­di­gen

✓ Wat de aan­lei­ding hier­van is

✓ Wat je eraan kunt doen

Toe­spraak*:
Alle infor­ma­tie wordt ver­trou­we­lijk behan­deld en niet door­ge­ge­ven aan een der­de par­tij.

Door het for­mu­lier in te stu­ren, beves­tigt u dat u ons pri­va­cy­be­leid hebt gele­zen en begre­pen en dat Pix­for­man­ce Sports GmbH per e-mail of tele­foon con­tact met u kan opne­men. U kunt uw toe­stem­ming op elk gewenst moment intrek­ken. Door het for­mu­lier in te stu­ren, beves­tigt u dat u ons pri­va­cy­be­leid hebt gele­zen en begre­pen en dat Pix­for­man­ce Sports GmbH per e-mail of tele­foon con­tact met u kan opne­men. U kunt uw toe­stem­ming op elk gewenst moment intrek­ken.

We heb­ben meer dan 1.000 leden gespro­ken en voor jou de belan­gr­jik­s­te vra­gen en ant­woor­den over klan­ten­loy­a­li­teit samen­ge­vat in onze twee­de “Pix­for­man­ce Fit­ness Insight”:

We heb­ben meer dan 1.000 leden gespro­ken en voor jou de belan­gr­jik­s­te vra­gen en ant­woor­den over klan­ten­loy­a­li­teit samen­ge­vat in onze twee­de “Pix­for­man­ce Fit­ness Insight”:

42% van de fit­ness­club­le­den stop­te in het eer­ste jaar, nog eens 42% in het twee­de jaar. Dat is meer dan 80% van de inkom­sten die fit­ness­clubs ver­lie­zen in de eer­ste twee jaren! Lees de resul­ta­ten van onze nieu­we Pix­for­man­ce Fit­ness Insight om te ont­dek­ken hoe je jouw leden kunt behou­den.   Eén ding is zeker: het aller­be­lang­rijk­ste voor spor­ters zijn bege­lei­de, indi­vi­du­e­le en ver­ma­ke­lij­ke trai­nin­gen. Indien dit niet het geval is, zul­len leden hun con­trac­ten blij­ven annu­le­ren!
42% van de fit­ness­club­le­den stop­te in het eer­ste jaar, nog eens 42% in het twee­de jaar. Dat is meer dan 80% van de inkom­sten die fit­ness­clubs ver­lie­zen in de eer­ste twee jaren! Lees de resul­ta­ten van onze nieu­we Pix­for­man­ce Fit­ness Insight om te ont­dek­ken hoe je jouw leden kunt behou­den.   Eén ding is zeker: het aller­be­lang­rijk­ste voor spor­ters zijn bege­lei­de, indi­vi­du­e­le en ver­ma­ke­lij­ke trai­nin­gen. Indien dit niet het geval is, zul­len leden hun con­trac­ten blij­ven annu­le­ren!

 Wil je omzet­ver­lies door onno­di­ge en vroeg­tij­di­ge opzeg­gin­gen ver­mij­den en je leden effec­tie­ver aan je club bin­den?

Down­load dan nu de gra­tis “Pix­for­man­ce Fit­ness Insight” en laat je inspi­re­ren door meer dan 1.000 leden die zelf ver­tel­len waar­om zij hun abon­ne­ment vroeg­tij­dig beëin­di­gen!

Wil je omzet­ver­lies door onno­di­ge en vroeg­tij­di­ge opzeg­gin­gen ver­mij­den en je leden effec­tie­ver aan je club bin­den?

Down­load dan nu de gra­tis “Pix­for­man­ce Fit­ness Insight” en laat je inspi­re­ren door meer dan 1.000 leden die zelf ver­tel­len waar­om zij hun abon­ne­ment vroeg­tij­dig beëin­di­gen!

Onze part­ners

Onze part­ners