Bedankt voor uw inte­res­se in onze Pix­for­man­ce bro­chu­re – wij laten u graag zien hoe u gemak­ke­lijk met Pix­for­man­ce uw fit­ness­stu­dio kan hervormen.

Down­load nu gra­tis onze bro­chu­re en ont­dek hoe u uw leden, naast effec­tie­ver, ook lan­ger aan u kunt binden.

U bent geïn­te­res­seerd in het vin­den van de juis­te oplos­sing voor uw club om onno­dig en vroeg­tij­dig leden­ver­lies te beperken?

Ik neem zo spoe­dig moge­lijk con­tact met u op om samen te bespre­ken hoe wij kun­nen hel­pen uw bedrijf nog suc­ces­vol­ler te maken!

Her­man Bakker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Benelux

Her­man Bakker

Sales Direc­tor Pix­for­man­ce Sports Benelux

+31 6 81 31 33 59 

+31 6 81 31 33 59